Több mint félmilliárdos kutatási program a Pannon Egyetem

A Pannon Egyetem a Dunaújvárosi Főiskolával együttműködésben ismét támogatásra pályázott sikeresen az Új Széchenyi Terv keretében.

Pannon Egyetem

 

A Pannon Egyetem “Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig – természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások” címmel nyújtott be pályázatot, amellyel – az Új Széchenyi Terv keretében (TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0071 számon)  – nyert el 623,7 millió forint támogatást.

A kutatás célja egy, a világon egyedülálló K+F tevékenység indítása volt az integrált termék- és technológiafejlesztést támogató eszközök kidolgozására, úgy, hogy a fejlesztés vezérlőelve környezetbarát eljárások kifejlesztése – igazodva a nemzetgazdasági szempontból is fontos iparágakhoz és fenntartható fejlődéshez. Idén január 1-jén az egyetem mérnöki karon működő 12 szervezeti egység mintegy 80 kutatója kezdte meg a munkát 16 szorosan egymásra épülő témában.

Az ipari tömegtermelés egyre nagyobb volumene a gyártási hulladékok és az elhasználódott termékek óriási mennyiségének kibocsátását eredményezi. Ez súlyos környezetterhelést jelent, és egyre nagyobb költségű ártalmatlanítást is szükségessé tesz. Emellett az ipar egyre fokozódó nyersanyaghiánnyal küzd, aminek egyik enyhítési lehetősége a hulladékok újrahasznosítása, illetve új, nyersanyagkímélő, vagy hulladékmentes eljárások kidolgozása lehet különböző vegyipari eljárásokkal, a K+F tevékenység kiemelt jelentőségű. Ezért volt indokolt egy hazai és nemzetközi kooperációban működő, az erőforrásait céltudatosan koncentráló, a hulladékok jellegéből fakadó komplex feladatok megoldására alkalmas kutatóbázis létrehozása és működtetése, mely alkalmas az olyan feladatok megoldására, amelyek az ipari technológiák veszélyes hulladékainak csökkentését, az energiafelhasználást és ezzel a széndioxid kibocsátást, valamint a termelési hulladék és az elhasználódott anyagok újrahasznosítását, illetve ártalmatlanítását teszik lehetővé.

A projekt keretében megvalósuló kutatások az idő- és térskála különböző szintjein jelennek meg, a molekuláris modellezéstől kezdve a technológiai folyamatok megtervezéséig, fontos ezek összehangolása.

A projekt sikeres teljesítéséhez a Pannon Egyetem Mérnöki Karának, és konzorciumi partnerének a Dunaújvárosi Főiskolának tradíciói és jelenlegi adottságai hatékonyan hozzájárulnak. A kutató kari minősítéssel rendelkező Mérnöki Kar több mint hat évtizedes vegyipari kutatási tapasztalata, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere, fejlett infrastruktúrája, valamint a széles tématerületen eredményesen tevékenykedő kutató és oktató szakember gárdája a projekten túlmutató, hosszú távú, nemzetközi viszonylatban is sikeres K+F tevékenységhez nyújtanak kiváló alapot.

A projekt keretében végzett célzott alapkutatás mellett különös figyelmet kap az alap-, mester- és doktori képzés színvonalának emelése, a Mérnöki Kar további K+F tevékenységének személyi és tárgyi feltételeinek javítása. A kutatási tevékenység a két felsőoktatási intézmény szellemi potenciáljának összehangolásával, a humánerőforrás fejlesztésével, a nemzetközi hálózatosodást és pályázati projektekben való részvételt támogató tevékenységekkel, a laboratóriumi infrastruktúra bővítésével, valamint a kutatási eszközök közös használatával válik minden eddiginél hatékonyabbá.

A projekt eredményeként olyan, a kritikus tömeget meghaladó (hallgatókkal együtt több mint 120 fő) szellemi potenciál és kutatási infrastruktúra jött létre, amely nemzetközi szinten is versenyképes kutatások végzésére képes.

Forrás: IP

Leave a Comment