Tehetséggondozó műhelyeket fejleszt a Pannon Egyetem

A „Tudományos képzések műhelyeinek támogatása a Pannon Egyetemen” című projekt célja olyan feltételek megteremtése, amelyek lehetőséget biztosítanak a tehetséges hallgatóknak kutatómunkájuk fejlesztésére.

Pannon Egyetem

 

A Pannon Egyetem és konzorciumi partnere, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont 2011-ben nyert mintegy 670 millió forint vissza nem térítendő támogatást a TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) keretében.

Gelencsér András egyetemi tanár, a projekt szakmai vezetője a sajtótájékoztatón kiemelte, a Pannon Egyetem elkötelezett a tehetségek támogatása mellett, több tehetséggondozó műhelyt tart fenn, hét doktori iskola működik az intézményben. A pályázat keretében további lendületet kapott az intézmény a kiemelt képességű hallgatók támogatásához.

A projekt célja a Pannon Egyetem tehetséggondozó műhelyeinek összehangolt fejlesztése, továbbá olyan feltételek megteremtése, amelyek lehetőséget biztosítanak a tehetséges hallgatók számára a tudományos kutatómunkájuk egyéni és szervezett fejlesztésére. A program része az intézményen belüli tehetséggondozó programok működtetése, fejlesztése, valamint az utánpótlás nevelésében aktívan részt vevő oktatók, kutatók elismerése. A pályázat hét doktori iskolát, az intézményi Tudományos Diákkört (TDK), valamint a Jedlik Ányos és Harsányi János Szakkollégiumokat érinti.

Az elmúlt másfél évben a projekt részeként mintegy száz oktató, és több mint négyszáz ösztöndíjban részesült hallgató több külföldi és hazai konferencián vett részt, valamint számos kurzust és képzést szerveztek.

A szakkollégiumokban 2011-ben és 2012-ben is megrendezték a Tudásnyitó Tábort. A projekt keretében 2011 őszén megalakultak a kari TDK irodák, az Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciát két alkalommal rendezték meg Keszthelyen és Veszprémben. A karok képviselői minden évben a „Kiemelkedő tudományos eredményeket elért hallgató” díjra jelölhettek arra érdemes diákokat.

Az infrastruktúrafejlesztés részeként számos nagyértékű műszert (áramlási citometrián alapuló sejtanalitikai vizsgálórendszert, klorofilltartalom-mérőt, szén-dioxid inkubátort, meteorológiai szenzort, talajnedvesség-mérőt) szereztek be, illetve a kutatásokhoz elengedhetetlenül szükséges kutatási anyagokat, vegyszereket, laboreszközöket vásároltak.

Az intézmények a futamidő végére több mint 170 hazai és külföldi tudományos publikáció megjelentetését vállalták.

Forrás: IP

Leave a Comment