Ösztöndíj-lehetőségek Párizsban

A párizsi főpolgármesteri hivatal a város tudományos súlyának növelése érdekében immár tíz éve fogad külföldi kutatókat post-doc és szenior szinten annak érdekében, hogy a helyi laborokban, kutatóhelyeken dolgozva elősegítsék az adott intézmény nemzetközi kapcsolatainak erősítését.

Paris

 

A kutatás-fejlesztés és innováció területéért felelős főpolgármester-helyettes tavalyi nyilatkozata szerint Párizs megduplázta k+f+i forrásait, így már 1,75 millió euró éves keret áll rendelkezésre, amelyből évente 70-80 kutató fogadására van lehetőség – közölte a Nemzeti Innovációs Hivatal honlapján Szántó Szilvia párizsi TéT attasé.

A francia főváros már meghirdette a 2013-as pályázati fordulót, a kizárólag elektronikus úton beaadandó pályázatok beadási határideje: 2013. február 28.

A pályázati lehetőség minden tudományterület számára nyitott, az elsődleges bírálati szempontok: a jelentkező szakmai előélete, a beadott munkaterv tartalma és minősége, a fogadó labor minősítése. A határidőig beérkezett pályázatokat Párizs városának tudományos tanácsa bírálja el, az eredményeket a nyár folyamán teszik közzé a város honlapján, de természetesen a nyerteseket személyesen is értesítik.

 

A jelentkezés feltételei: az ösztöndíjak kétharmada postdoc, egyharmada szenior kutatók fogadását szolgálja. A post-doc kategória kritériuma az öt éven belül megszerzett PhD fokozat, az öt évnél régebbi szeniornak számít. Az ösztöndíj mértéke: 3-12 hónapos tartózkodás esetében post-doc kategóriában havi nettó 2500 euró, 2-6 hónapos tartózkodásra szeniorok esetében havi nettó 3000 euró. A párizsi tartózkodás idejére a város fedezi az általános betegbiztosítást. Az utolsó havi ösztöndíj átutalásának feltétele egy körülbelül 15 oldalas jelentés elkészítése és beadása (angol vagy francia nyelven). Az útiköltség fedezésére a jelentkező országának földrajzi elhelyezkedése alapján megállapított átalány szolgál, de a kifizetés előfeltétele a számla bemutatása. Szükség esetén a város segítséget tud adni a szálláskeresésben, de a szállás költségét az ösztöndíjasnak magának kell fedeznie.

A fogadó laboratóriummal szembeni kitétel, hogy az Párizs közigazgatási területén működjön (vagyis az ötjegyű irányítószám első két számjegye 75 legyen).

Az elektronikus jelentkezési lap kétnyelvű (angol/francia), és letölthető Párizs város honlapjáról, ezen a linken.

A Párizsban működő egyetemek és kutatóhelyek felsorolása megtalálható ezen a linken

Az öszöntdíjakról és a jelentkezés részleteiről további információ a Nemzeti Innovációs Hivatal honlapján olvashatók, ezen a linken,

Forrás: IP

Leave a Comment