Odaítélték a Harsányi István-díjakat

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) által gesztorált, közhasznú Manager Képzés Alapítvány kuratóriuma, Dobák Miklós elnök vezetésével, 2017. augusztus 25-én tartotta bírálóbizottsági ülését a MISZ székhelyén, melyen kiértékelték a Harsányi István-díjra beérkezett pályamunkákat.

A pályázat a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hallgatók innovációs menedzsment ismereteinek bővítését és tudományos szintű feldolgozását hivatott díjazni.

A kuratórium tagjai, hat szempont alapján

  • a hazai és a külföldi szakirodalom felhasználása;
  • a pályázat szerkezeti felépítése;
  • a pályázó egyéni tevékenységére visszavezethető megállapítások;
  • a pályamunkában szereplő javaslatok, különös tekintettel a gyakorlati megvalósíthatóság szempontjára;
  • a dolgozat nyelvezete, stílusa, külalakja, ábrái;
  • a pályázat innovációval való kapcsolata,

előzetesen írásban értékelték a pályázatokat, majd az eredmények megvitatása után a bírálóbizottság a beérkezett 18 pályázat közül öt pályázatot részesített díjazásban.

Közülük Gáti Mirkó György a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója a „Kis- és középvállalatok marketingtevékenységének befolyásoló tényezői – Különös tekintettel az online marketingtevékenységekre” c. munkájával Harsányi István Ph.D. Díjban részesült.

További négy pályázó pedig Harsányi István Hallgatói Díjban részesült:

  • Szávics Dániel (Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar) pályaműve: „Képcsövek üveghulladékának újrahasznosítása”
  • Baksa Máté (Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet) pályaműve: „Az Enterprise Social Networking szervezeti hatásai”
  • Pancsa Emese Zsuzsanna (Budapesti Metropolitan Egyetem) pályaműve: ” TEMPO – A zenealkotó közösségi bútor”
  • Horváth Andrea (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Ergonómia és Pszichológia Tanszék) pályaműve: ” Felhasználók tevékenységeinek adatain alapuló használhatósági vizsgálat összeállítási módszertana és eredményeinek bemutatása”.

A 150 000 , illetve 120 000 forintos ösztöndíjjal járó Harsányi István Díjak átvételére a későbbiekben, ünnepélyes keretek között kerül sor.

A 16. kiírást a Pro Progressio Alapítvány, a Heller Farkas Alapítvány és a Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézete támogatta, szakmai együttműködő partnere a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács.

Leave a Comment