Műhelytalálkozóval zárult a Cominpro projekt

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködés Programja 2007-2013 keretében, Temes és Csongrád megye K+F+I tevékenységének vizsgálatával COMINPRO címmel közös projektet valósított meg az innovációs eredmények hasznosítása területén a Temesvári Politechnika Egyetem és a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ).

project

 

A Magyar Innovációs Szövetség záró műhelytalálkozót szervezett Szegeden, 2013. március 20-án a COMINPRO projekt végrehajtásáról, eredményeiről, határon átnyúló együttműködési lehetőségekről. A COMINPRO azonosító jelű program célja: a Temes és Csongrád megyei egyetemek és kutatóintézetek közötti együttműködésének erősítése, illetve a keletkezett K+F+I eredmények hasznosításának elősegítése, ezzel a társadalmi és gazdasági kohézió, együttműködés erősítése a határmenti térségekben.
Az együttműködő felek kidolgozták a projekt megvalósításának módszertanát, megvalósítási ütemtervét, jelentések, zárótanulmány szakmai követelményeit. A projekt három ütemben valósult meg.

Az első jelentési időszakban magyar részről felmérésre kerültek a felsőoktatási, kutatási intézmények (Szegedi Tudományegyetem, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., Szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft, Szegedi Biológiai Központ) kutatóhelyei, fő tevékenységei és projektjei, keletkezett K+F+I eredményei, amelyek üzleti hasznosítására alkalmasak.

A második jelentési időszakban személyes interjúk és kérdőívek révén felmérések készültek listán lévő intézményekről, az adatok feldolgozása után elkészült egy tájékoztató dokumentum, amely részletesen bemutatja a technológiai transzfer adatbázisokat, rendezvényeket, kiállításokat, üzletember-találkozókat, ill. jelenleg elérhető hazai és EU-s pályázatokat, forrásokat.
Mindkét jelentési időszak műhelytalálkozóval zárult, ahol elfogadásra kerültek az adott időszakot lezáró jelentések.

Román részről Radu Vasiu, a Temesvári Politechnika Egyetem professzora, a projekt vezetője, magyar részről Mogyorósi Péter, a MISZ Dél-Alföldi Régió igazgatója, a projekt magyar vezetője előadásukban áttekintették az elvégzett munkát, az elkészült tervet, illetve tanulmányt, amelyek feltárják a közös magyar-román együttműködési, megvalósítási lehetőségeket K+F+I területen.

Forrás: IP

Leave a Comment