Médiaajánlat

Innoportal.hu hirdetési árak:

A friss árakért, ajánlatért keresd kollégánkat
Telefon: +36-30-986-7066

Innoportal médiaajánlat

Általános Hirdetési Szerződési Feltételek

1. A Megbízó és az Innoportal.hu között létrejövő hirdetési megbízás egy vagy több hirdetés és/vagy a Cég Katalógusban való megjelenés üzleti feltételek szerinti megjelentetésére irányul.

2. Az Innoportal.hu-nak joga van visszautasítani azon hirdetés megjelentetését, amely politikai és/vagy gazdasági szempontból kifogásolható, közerkölcsbe ütközik, sérti az érvényben lévő jogszabályokat, a reklámetikai kódexet, vagy nem egyeztethető össze a portál profiljával.

3. A Megbízó köteles a hirdetés megjelentetéséhez szükséges anyagokat megfelelő időben, a megfelelő minőségben és formában (300 dpi felbontású jpg, tif vagy eps file-ban) az Innoportal.hu rendelkezésére bocsátani. Amennyiben ennek elmaradása miatt a hirdetés nem jelentethető meg a kért időpontban, ezért az Innoportalhu-t felelősség nem terheli.

4. Az Innoportal.hu ugyanakkor köteles a kézhez vett anyagokkal kapcsolatos kifogásait haladéktalanul a megbízó tudomására hozni, hogy annak ideje és módja legyen a hiányosságokat pótolni.

5. Az Innoportal.hu jogosult és köteles kijavítani a leadott anyagok esetleges helyesírási, nyelvhelyességi hibáit. Érdemi, tartalmi változtatást azonban csak a Megbízó beleegyezésével végezhet.

6. A nyomdakész vagy fotó-kész hirdetéseken az Innoportal.hu javítást, módosítást nem végez. Ilyen esetben – ha szükséges – a komplett anyag cseréjét kéri.

7. Az Innoportal.hu az időben leadott, jó minőségű és tartalmilag sem kifogásolható eredetik alapján szavatolja a hirdetés kifogástalan megjelentetését.

8. Az Innoportal.hu a hirdetéseket a mindenkor érvényes tarifajegyzék szerinti árakon (felárakkal és engedményekkel) jelenteti meg. Amennyiben a tarifák változnak, úgy ez a változás a már lekötött konkrét hirdetések megjelentetésére nem vonatkozik

9. Az Innoportal.hu a megjelent hirdetéseket haladéktalanul leszámlázza 8 napos vagy a Megbízóval kötött külön szerződés szerinti fizetési határidővel. A Megbízó – a jogos reklamáció esetét leszámítva – köteles a számlát határidőn belül kiegyenlíteni. Reklamálni csak a fizetési határidőn belül és írásban lehet!

10. Az Innoportal.hu a fizetés elmaradása esetén jogosult a Megbízó már megrendelt hirdetéseinek megjelentetését felfüggeszteni, illetve a további megrendelések felvételét megtagadni. Az ebből eredő esetleges károkért az Innoportal.hu-t semmilyen felelősség nem terheli.

11. A megrendelt hirdetések átütemezhetők és lemondhatók. Amennyiben azonban a lemondás 48 órával a megjelenés előtt történik, úgy 50%, 24 órán belüli lemondásnál 100% pönálét, azaz bánatpénzt köteles fizetni a Megbízó. Hasonló a helyzet, ha a Megbízó az anyagleadás elmulasztásával hiúsítja meg a megjelenést.

12. Vis maior esetén az Innoportal.hu-nak teljesítésre vagy kártérítésre vonatkozó kötelezettsége nincs.

13. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.

14. A felek a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalások révén kívánják megoldani. Ezek sikertelensége esetén kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Innoportal.hu