Luszcz: Magyarország innovációs besorolása nem áll előkelő helyen

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) összevont választmányi és elnökségi ülést tartott 2017. október 25-én.

Szabó Gábor, a MISZ elnöke jóváhagyásra előterjesztette a választmánynak a legutóbbi ülés óta elvégzett munka írásos beszámolóját, amelyet a választmány egyhangúlag jóváhagyott. Ezután Luszcz Viktor, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) elnöke a hivatal stratégiai javaslatairól tartott érdekfeszítő előadást.

Ismertette a szellemi tulajdon formáit, majd kitért arra, hogy Magyarország innovációs besorolása nem áll előkelő helyen. Nagyon nagy probléma, hogy a szabadalmi bejelentéseknél nem az a lényeg, hogy hol hozták létre, hanem, hogy hol van a bejelentő székhelye, emiatt sok esetben a magyar kutatók találmányai nem hazánkat erősítik. A feltalálók kilétének felderítése fontos feladat, s ennek kötelezővé tételével jelentős országokat előzhetnénk meg a szabadalmi bejelentések számát tekintve. Ennek megoldásához azonban állami szintű beavatkozás szükséges. Csehország és Lengyelország már megoldotta ezt a problémát.

Továbbá arra is felhívta a figyelmet, hogy nagyon kevés az innovatív magyar vállalat. A magyar szabadalmak nagy része magánszemélyekhez köthető, az egyetemek szabadalmi aktivitása pedig alacsony. Kiemelte, hogy az EU-n belül egyetlen Magyarországhoz hasonló példa sincsen, hiszen mindenhol a kutatóhelyé a szabadalom és nem az államé. Bíztatta a jelenlévőket, hogy használják az Enterprise Europe Network partnerkereső adatbázisát, ami rendkívül hasznos szolgáltatás.

Végezetül ismertette az SZTNH javaslatait a fenti problémák megoldására. Elsőként a first filing-et, miszerint a magyar székhelyű leányvállalat tegyen bejelentést akkor, ha a kormányzat támogatja a K+F projektet. Továbbá nagyon fontos elem lenne az angol nyelven írt bejelentések kezelése is, hogy az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés megszülethessen angol nyelvű bejelentés alapján is. A megoldási javaslatokkal kapcsolatban megkezdődtek az egyeztetések a Külügyminisztérium, az NKFIH és az NGM illetékeseivel.

Szabó szerint az egyetemekkel külön egyeztetésre volna szükség. Fő cél, hogy a magyarországi bejelentések száma növekedjen. Keserű György megerősítette az első hozzászólást, üdvözölte a Hivatal azon kezdeményezését, miszerint megkezdték a szabadalmi portfólió felmérését.

Greiner István több elemhez is hozzászólt: szellemi vagyon felmérése, világméretű publikáció, hazai bejelentések, elsőbbségi okirat, leányvállalatnál történő feltalálás, közös találmányi bejelentés. Pakucs János szerint is kihat a hazai innovációs teljesítményre, ha külföldi cég a bejelentő, ezért jelezte, hogy a MISZ partnerséget ajánlott fel, a mielőbbi radikális és gyors változás eléréséhez. Szamosi Katalin a szabadalmi törvény alapján ismertette a jelenlegi helyzetet. *Vajta László* szerint a jelenlegi rendszerben nagyon nehéz vállalati partnert találni.

Ezt követően Benedek Péter ügyvezető igazgató “A Blockchain Competence Center tevékenységének bemutatása” címmel tartott előadást. Felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy a jövőben gyakran fognak találkozni a blockchain kifejezéssel és a kompetencia központ tevékenységeivel, ha innovációról lesz szó. A központ tevékenységeinek három fő ágazata van, amelyek közül már mindegyik elindult: oktatás, üzleti és informatikai tevékenységek. Ezután bemutatta a blockchain háromféle értelmezését, vonatkozását: az első egy rendszerszemléletű megközelítése, a következő a bitcoin, amely egy közismertebb megvalósulási formája a blockchain technológiának, az utolsó pedig a jogi megközelítés. Valamint a jelenlévők megismerkedhettek az okosszerződés fogalmával, végezetül pedig felhívta a figyelmet a bizalmi alapon működő blockchain egy újabb előnyére, miszerint ez alkalmas a szabadalmak elősegítésére is.

Pakucs kérdését is megválaszolva, Urbán László szerint az infokommunikáció már van olyan szinten, hogy ez megvalósulhasson. S ha ez így van, akkor ez az Ipar 4.0-nak a legfontosabb vívmánya lehet. Végezetül Szabó a MISZ középtávú stratégiájának jóváhagyását kérte a választmánytól, amit a testület egyhangúlag jóvá is hagyott.

Leave a Comment