“Kutató Kar” minősítést kaptak a Pannon Egyetem mérnökei

A Pannon Egyetem Mérnöki Karát a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló kormányrendelet alapján Balog Zoltán miniszter Kutató Kar minősítésben részesítette.

Pannon Egyetem

 

A kar vezetése ebből az alkalomból konferenciát rendezett 2013. április 12-én stratégiai partnerei számára a minősítésből adódó közös feladatok és lehetőség megvitatására.

Friedler Ferenc, a Pannon Egyetem rektora köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a Mérnöki Kar évtizedekre visszanyúló kiemelkedő eredményeinek fenntartása csak jól működő szervezetben lehetséges, stratégiai együttműködésben partnereivel, csak így biztosítottak a hosszú távú eredményesség feltételei.

Szalai István, a Mérnöki Kar dékánja beszédében ismertette azokat a tervezett változásokat, melyekkel a kar oktató-kutató munkájának kiválósága megőrizhető: célként tűzte ki a négy évre szóló Kutató Kar minősítés hosszú távú megtartását. Többek között kiemelte a tehetséggondozás fontosságát, a fiatal kutatók munkájának elismerését, és javaslatokat tett az oktatási munka hatékonyságának növelésére is.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárságának képviseletében Kardon Béla főosztályvezető ismertette a kormányzat a gazdasági élet és a felsőoktatás közös kutató-fejlesztő munkáját támogató programjait, majd vázolta milyen európai uniós finanszírozási források várhatók a közeljövőben. Előadásában beszámolt a Mérnöki Kar erősségeiről, melyek alapján Kutató Kar minősítésben részesülhetett.

A konferencia első részének zárásaként Gelencsér András dékánhelyettes ismertette a pályázat tartalmát, a kar eredményeit.

A konferencia résztvevői ezt követően a kar négy kutatóműhelyének munkájába nyerhettek betekintést. Az elhangzott tudományos előadások témáinak széles skálája – szerves kémia, járművekben alkalmazható érzékelők fejlesztése, biohidrogén előállítására alkalmas technológia kidolgozása, mágneses baktériumok vizsgálata – jól mutatja, hogy a kar műszaki és természettudományos területen nem csak elmélyült, megalapozott, hanem széles spektrumot átölelő munkát is végez.

A tudományos előadásokat kerekasztal beszélgetés követte. A vitaindító kérdéseket Abonyi János dékánhelyettes vezette fel „Innováció és szakember utánpótlás a gazdasági szereplők, az állam, és a felsőoktatás viszonyrendszerében” című előadásában. Ezt követően a kar ipari partnerei közül a TEVA Gyógyszergyár Zrt., a MOL Nyrt., és a Continental Automotive Hungary Kft. képviselői felkért hozzászólásaikban foglalták össze tapasztalataikat, elvárásaikat, a további együttműködésre vonatkozó javaslataikat és Kardon Béla főosztályvezetővel közösen reagáltak a jelenlévők, köztük Veres Gábor a MTESZ elnökének kérdéseire, felvetéseire.

Forrás: IP

Leave a Comment