Integrált repedezett kőzettest elemző és modellező rendszer fejlesztése

2017 október 02.
Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program
GS-PIPE Kft.

SAJTÓKÖTLEMÉNY

Integrált repedezett kőzettest elemző és modellező rendszer fejlesztése

INFRESS

A Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program című konstrukciója keretében 499 625 000 forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert el a GS-PIPE Kft. által vezetett konzorcium. A 804 500 000 forint összköltségű projekt során integrált repedezett kőzettest elemző és modellező rendszer valósul meg fluidumbányászati, környezetvédelmi és kőzetmechanikai alkalmazásokhoz.

A társadalom által hasznosított természetes eredetű folyadékok és gázok, a víz (ivóvíz, ipari víz, hévizek, stb.), a kőolaj és földgáz túlnyomó része felszín alatti kőzettestekben tárolódik és mozog. Emellett ez a régió fogadja be az emberiség által megtermelt hulladékok jelentős hányadát is. Míg a fluidumok eredményes és fenntartható kitermelése összefüggő tárolótér létét feltételezi, hulladékok elhelyezése kizárólag nem kommunikáló tárolótérrel jellemezhető kőzetekben biztosítja a felszín alatti térrész szennyeződésének elkerülését. E két, önmagában is rendkívül komplex alkalmazási terület egyértelművé teszi, hogy a földtani (ezen belül is a rezervoárgeológiai, környezetföldtani) kutatások során kiemelt figyelmet kell fordítani a felszín alatti fluidum rezervoárok megismerésére. A cél egy olyan geológiai repedéshálózat elemző és modellező rendszer kifejlesztése, amely a jelenlegi megoldásoknál pontosabban képes az adott kőzettest törésmodelljének számítására olyan módon, hogy az alkalmas legyen többek között dinamikus folyamatok (fluidum áramlás, anyag- és hőtranszport) modellezésében történő felhasználásra. A projekt eredménye egy olyan tudományos számítógépes szimuláció által támogatott integrált geológiai repedéshálózat elemző és modellező rendszer, amely képes geológiai közegben a repedezettségnek és az abból adódó tulajdonságoknak a szimulációjára.

A „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” elnevezésű pályázati kiíráson 499 625 000 forintos támogatást elnyert, 804 500 000 forint összköltségvetésű projekt konzorciumvezetője a GS-PIPE Kft., konzorciumi partnere a GREPTON Zrt.

A fejlesztés 2017. október 2-én indult és várhatóan 2019. szeptember 30-án fejeződik be. (x)

További információ kérhető:

GS-PIPE Kft.
Cím: 1111 Budapest, Kende utca 16. 4. em.2
E-mail: balogh.attila@gspipe.hu
Honlap: www.gspipe.hu

Leave a Comment