Hogyan hasznosul az innovációs tevékenység?

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából konferenciát rendeztek a Pannon Egyetemen „Tudomány és innováció” címmel Veszprémben. A rendezvényen a téma hazai szakemberei tartottak előadást az innovációs tevékenység hasznosulásáról.Pannon Egyetem

 

Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke „Ipar és felsőoktatás együttműködése az innovációban” című előadása során Magyarország jelenlegi innovációs helyzetét mutatta be. Rávilágított a fejlődés szempontjából kedvező és fejlesztendő területekre tudományos és gazdasági szempontból egyaránt. Kifejtette, hogy a magyar felsőoktatásba történő közráfordítás nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően magas megtérülést hoz, továbbá, hogy az innovációs tevékenység fejlesztése érdekében a jövőben a felsőoktatás és az ipar kapcsolatának erősítésére és a kis- és középvállalkozások innovációs aktivitásának növelésére lesz szükség.

Láng István, az Országos Vízügyi Igazgatóság műszaki főigazgató-helyettese „A 2013. évi dunai árvíz – Innováció az árvízvédelemben” című előadása során ismertette és értékelte az állami védvonalakon végzett feladatokat és azok tapasztalatait. Véleménye szerint a fejlesztések hangsúlyát át kell helyezni az előrejelzésekről a talajmechanikai kérdésekre, valamint dinamikus árvízvédelem megvalósítása szükséges, melyhez létfontosságú egy hatékony gazdasági koncepció kialakítása és tudományos kutatások folytatása.

Pongrácz Ferenc, az IBM ISC Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója „IBM: 100+2 év innováció” című előadásában ismertette a vállalat eddig elért sikereit, innovációs tevékenységét. Elmondta, hogy a számítástechnika területén exponenciális növekedés figyelhető meg, mely évről évre magasabb fejlettségi szintet eredményez. Bemutatta az IBM főbb kutatási területeit, melyek elsősorban a kvantumszámítógépre, az orvosi diagnosztikára, az okosvárosokra és a képfeldolgozásra terjednek ki.

Tálos Péter, a Foxconn vezérigazgatója „Termelés és innováció – Innováció termelőüzemben” címmel tartott előadást, melyben a Foxconn csoport innovációs gyakorlatát mutatta be. Kiemelte, hogy a megvalósuló innováció nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a magyarországi vállalatok képesek legyenek teljesíteni eredménycéljaikat, valamint, hogy a Magyarországon kialakult tudásbázis megfelelő alapot teremt a hazai vállalatok jövőbeli felemelkedéséhez.

Varga Géza, a MOL Downstream fejlesztési igazgatója „Innováció a MOL fejlesztésében” címmel tartott előadásában kitért a vállalat és a Pannon Egyetem rég múltra visszatekintő kutatási-fejlesztési együttműködésére. Ezen felül bemutatta a MOL kutatás-fejlesztés-innovációs projektjeinek kiemelkedő eredményeit, a gumibitument, az újrahasznosítható üzemanyagokat, és ismertette a jövőben várható technológiai újításokat is.

Tázló József, a Cisco Systems Magyarország műszaki igazgatója „Tárgyak internete”, az internet evolúciója című előadásának fókuszában az „okos tárgyak” álltak. Elmondta, hogy a „tárgyak internete” magába foglalja az információk feldolgozását és a minden eddiginél tökéletesebb döntéshozatalt és az emberiséget körülvevő világ változásaira történő azonnali reagálás lehetőségét.

Forrás: IP

Leave a Comment