Energiakutatási együttműködést kötött az MTA és az Óbudai Egyetem

Együttműködési megállapodást ír alá 2013. március 26-án a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Energiatudományi Kutatóközpontja és az Óbudai Egyetem. A két intézmény a tudományos kutatásban és az ahhoz kapcsolódó doktori képzésben dolgozik együtt.

Együttműködés az MTA Energiatudományi Kutatóközpontjával

 

Az együttműködés célja a résztvevő intézmények alapító okirataiban meghatározott feladatok teljesítésének segítése, a szellemi, anyagi és infrastrukturális kapacitások jobb kihasználása a kutatás és az oktatás terén. A két intézmény támogatja, hogy oktatóik, kutatóik közös oktatási, kutatási tevékenységekben, pályázatokban, célprogramokban, szakmai rendezvényeken vegyenek részt.

Az Energiatudományi Kutatóközpont tudományos minősítéssel rendelkező munkatársai részt vesznek az egyetem oktatási tevékenységében, beleértve előadások tartását, gyakorlatok vezetését, témavezetést és minden egyéb oktatási feladatot. A kutatóközpont lehetőséget ad arra, hogy az egyetem hallgatói megismerjék a kutatóközpont azon műszereit, amelyek a képzés tananyagához illeszkednek.

Az MTA kutatóközpontjának arra vállalkozó munkatársai részt vesznek az egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskolájának munkájában a Doktori Iskola törzstagjaként, a Doktori Iskola Tanácsának tagjaként, doktoranduszok munkájának irányításában témavezetőként, a képzési programban oktatóként, valamint a szigorlati és védési bizottságokban tagként.

A kutatóközpont fogadhatja a Doktori Iskolai képzésében résztvevő doktoranduszokat a képzés teljes idejére vagy részképzési időszakra. Ezen doktoranduszok számára kutatási helyet biztosít, lehetőséget ad az intézmény infrastruktúrájának használatára. A doktori programban részt vevő hallgatók részesülhetnek a kutatóközpont által létrehozott, vagy általa kezelt doktori ösztöndíjban.

Leave a Comment