Az iskolát a tanulók sikere minősíti

A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara által 2001 óta működtetett Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola diákjai az évek során mindig kitűnően szerepelnek az országos versenyeken. Friedler Ferenc, az iskolát alapító kar korábbi dékánja, Pintér Ferenc, az iskola igazgatója és az oktatók egyaránt tudatában vannak, hogy a középiskolai matematikaoktatás mennyire fontos a műszaki és természettudományos egyetemi képzésekben.

Pintér Ferenc átveszi a Rátz Tanár Úr életműdíjat 2006-ban

 

Veszprém az elmúlt években az egyik legerősebb matematikai centrummá vált hazánkban. A 2012. szeptember 29-én már tizenkettedik tanévét megkezdő iskola fenntartója a Műszaki Informatikai Kar. Piglerné Lakner Rozáliát, a kar jelenlegi dékánját és Pintér Ferencet, az iskola igazgatóját kérdeztük a félévhez közeledve az iskoláról és annak sikereiről. Mint a dékán elmondta, azzal a céllal hozták létre az iskolát, hogy komplex matematikai tehetséggondozó modell szülessen. A kar az iskola fenntartója, ami azt jelenti, hogy a veszprémi és a szolnoki oktatási helyszínen biztosítja a működési költségeket, ellátja a szervezési feladatokat, meghatározza a szakmai programot és koordinálja a szakmai munkát.

Bár országos hatáskörű regisztrált tehetségpontként működik, az iskola diákjainak egy része a határon túlról (például Kassáról, Érsekújvárról, Zentáról, Beregszászról) érkezik, ami az iskola egyre növekvő súlyát mutatja. A diákok számára nagy előnyt jelent, hogy már középiskolásként betekintést kapnak a karon folyó oktatói és kutatói munkába. A legtehetségesebbek pedig már középiskolásként bekapcsolódhatnak a tudományos műhelyek kutatói tevékenységébe is, és ha a Pannon Egyetemre nyernek felvételt, azonnal részeseivé válnak a karon folyó tehetséggondozó programnak. Az eddigi tapasztalatok szerint azok a fiatalok, akik a matematikai tehetséggondozó iskolában tanultak, és részt vettek a kar tehetséggondozó programjában, a diploma átvételekor általában már nemzetközi folyóirat-publikációval rendelkeznek, amely nagyban elősegíti a doktori fokozat feltételeinek a teljesítését.

A tehetséggondozásban részt vevő szakembereket gondosan válogatták ki. Ahogy Pintér Ferenc, az iskola igazgatója fogalmaz, a speciális matematika-foglalkozásokat az ország különböző középiskoláiban tanító, a tehetséggondozásban, ezen belül is a versenyre felkészítésben nagy tapasztalattal rendelkező, országos elismertséget szerzett pedagógusok végzik. A személyiségfejlesztésben a szaktanárokon túl speciális képzettséggel rendelkező pszichológusok, fejlesztő pedagógusok, szabadidő-szervezők vesznek részt. A matematikai ismeretek tudományos és gyakorlati alkalmazását nagynevű tudósok mutatják be a diákoknak, motiválják őket a műszaki és természettudományos pályák választására.

A 2012-13-as tanévben Veszprémben 161, Szolnokon 103 diák vesz részt a programban. A diákok öt hétvégén különböző matematikai foglalkozásokon, akadémikusok által tartott előadásokon, szakmai műhelymunkákban vesznek részt. Emellett nyári szakmai táborokat is szervez az iskola fenntartója. “Fontos a megfelelő haladási tempó biztosítása is. A kiemelkedő képességűeket évfolyamtól függetlenül külön csoportban fejlesztjük. Ők azok, akiknek esélyük van a nemzetközi versenyeken való részvételre” – árulta el az iskola igazgatója. A versenyre való felkészülésre jó “edzést” jelentenek a házon belüli versenyek, amelyek során évfolyamonként éves szinten “feladatmegoldó létraversenyt” tartanak, és ezek eredményét a tanévzárón teszik közzé. Emellett a saját iskoláik színében induló tanulók nagy sikerrel szerepelnek az országos tanulmányi versenyeken is.

Az iskola tanulóinak az egyetem felé megnyilvánuló elkötelezettsége is fontos értékmérő. Minden évben vannak olyanok, akik a Pannon Egyetemen folytatják tanulmányaikat. Az iskola eddigi fennállása alatt 1500 diák fordult meg a képzésben, és több mint harmincan kapcsolódtak be az egyetem speciális tudós utánpótlást nevelő programjába.

Pintér Ferenc szerint a tehetséggondozás társadalmi elfogadottságának hiánya miatt nem jellemző a cégek támogatása, sajnos a pályázati lehetőségek sem illeszkednek erre a speciális tehetséggondozó programra. Az iskola fenntartását továbbra is a Műszaki Informatikai Kar saját bevételei terhére tudják megoldani.

A PISA tesztek az elmúlt évtizedekben okoztak néhány kellemetlen meglepetést azoknak, akik azt hitték, még matematikai nagyhatalom vagyunk. Az iskola vezetői szerint azonban a trend megfordulhat. Az utolsó PISA mérés már némi javulást mutatott. “A következetes tehetséggondozás előrelépést eredményezhet, de ennek előfeltétele, hogy a szükséges források hosszú távon és kiszámíthatóan rendelkezésre álljanak. További feltétel, hogy a tantervben a természettudományos tárgyak óraszáma ne csökkenjen, és a tudás társadalmi elismertsége növekedjen” – szögezte le az iskola igazgatója.

Az életében rendkívül színes egyéniségű és világszerte elismert matematikus, Erdős Pál emlékét intenzíven ápolják és tudatosítják tanulóikban. Pintér Ferenc itt említette meg Tuza Zsolt nevét, aki a Pannon Egyetem 1-es “Erdős-számmal” rendelkező professzora, az Erdős-iskola szakmai fővédnöke. A magyar matematika “utazó nagyköveteként” számtalan egyetemen előadó Erdős szellemi hagyatéka a mai kor embere számára is vonzó. Erdős Pál igazi tudós volt, aki a matematikáért élt olyan szenvedéllyel és kitartással, amely a tudósok körében is ritkaság. Gyakran mondogatta, hogy addig szeretne élni, amíg a matematikának élhet, és tiszta ésszel munkálkodhat embertársaiért. Kitartása, matematikaszeretete, valamint matematikustársaival való önzetlen együttműködése például szolgálhat mindannyiunk számára. Emellett megemlítendő, hogy matematikusok százai a társszerzői, matematikusok ezreinek munkásságát inspirálta.

Tudatosan segítette a tehetséges fiatal matematikusokat, akik számára díjakat, ösztöndíjakat alapított. Ez a szellemiség hatja át a róla elnevezett iskolát is. Az iskolából kikerülő diákok karrierjét is nyomon tudják követni, annál is inkább, mivel szinte mindegyikük a felsőoktatásban tanul tovább, résztvevői az OTDK-nak, illetve sikeresek a Nemzetközi Tudományos és Innovációs Versenyeken is. Megemlíthető például Éles András, aki többször szerepelt sikeresen az izraeli Ariel University Center of Samaria nemzetközi matematikaversenyen. Sikeresen halad az Erdős Iskola foglalkozásain edződő két egykori bonyhádi gimnazista, Énekes Péter és Köpenczei Gergő is, akik az ISEF nemzetközi tudományos és innovációs versenyén 2012-ben 4. helyezést értek el az Egyesült Államokban.

A dékán szerint az iskola rövid- és hosszú távú haszna diákjai sikereivel és szakmai karrierjével mérhető. Hozzátette, ezeket az eredményeket a tanulók saját iskolájukban szerzett tudásukkal alapozzák meg, amelyet a tehetséggondozó programban fejleszthetnek, bővíthetnek. Az eddigi évtized tapasztalatai alapján elmondható, hogy az Erdős Iskolában végzett tehetséges diákokra az egyetemek bátran építhetnek; már az alapképzés tanulmányi ideje alatt is be lehet vonni őket kutató és fejlesztő munkákba, amely lényegesen növeli a tehetséggondozás hatékonyságát és csökkenti annak a kockázatát, hogy a tehetség elvész a képzés során. Remény van arra is, hogy idővel egy világszinten is elismert és nagy presztízzsel rendelkező matematikai tudásbázis jöjjön létre az iskola növendékeiből, hiszen olyan tudás és tapasztalat gyűlik össze az Erdős Iskolán belül, amely világviszonylatban is ritka.

Forrás: Innoportal.hu
Szerző: Matykó Károly

Leave a Comment