Átadták az idei Akadémiai Ifjúsági Díjakat

Összesen tizenhárom, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kutatóközpontjaiban és kutatócsoportjaiban dolgozó fiatal tudós vehette át az Akadémiai Ifjúsági Díjat.

Akadémiai Ifjúsági Díjak átadása, 2013 (fotó: MTA)
Akadémiai Ifjúsági Díjak átadása, 2013 (fotó: MTA)

 

Az Akadémiai Ifjúsági Díjat az MTA a fiatal tudományos kutatók elismerésére hozta létre. A díjazottakat az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa javasolja, a díjak odatítéléséről az Akadémia elnöke dönt.

Németh Tamás, az Akadémia főtitkára szerint az elmúlt öt évben bővültek az intézmény lehetőségei a tudományos teljesítmény elismerésére: elindult a tehetséges kutatók hazahívását és itthon tartását célul kitűző Lendület program, de megemelték például az Akadémiai Ifjúsági Díj korhatárát is.

Az Akadémiai Ifjúsági Díj korábbi kitüntetettjei közül sokan elnyerték az MTA doktora címet, soraikból az MTA több levelező tagja is kikerült.

Az MTA Akadémiai Ifjúsági Díját vehette át 

 • Fekete Balázs, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet tudományos munkatársa A modern jog-összehasonlítás paradigmái című pályamunkájáért
 • Szabó András Péter, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történelemtudományi Intézet tudományos munkatársa A szécsényi seregszék jegyzőkönyve című pályamunkájáért
 • Bérczi Kristóf, az MTA-ELTE Egerváry Jenő Kombinatorikus Optimalizálási Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa Háromszögmentes részgráfok és megengedett b-matchingek című pályamunkájáért
 • Deák András, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet tudományos munkatársa a „Nano-fül” – Hanghullámok érzékelése nanorészecskékkel című pályamunkájáért
 • Kurucz Zoltán, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet tudományos munkatársa a Kollektív kvantum memóriák: spinsokaságok a kvantuminformatikában című pályamunkájáért
 • Pál András, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézet tudományos munkatársa a Fotometriai technikák Naprendszeren kívüli bolygók megfigyelésére című pályamunkájáért
 • Renner Károly, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet tudományos munkatársa a Mikromechanikai deformációs folyamatok polimer kompozitokban című pályamunkájáért
 • Tapasztó Levente, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet tudományos munkatársa a Grafén atomi szerkezetének nanométeres hullámhosszú modulációja című pályamunkáért
 • Csölle Cecília, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos segédmunkatársa a P2 receptorok részvétele a központi idegrendszer fiziológiás és kóros működésében: a neurotranszmitter-felszabadulástól a teljes genom microarray analízisig című pályamunkájáért
 • Rácz Boglárka, az MTA Nukleáris-Mitokondriális Interakciók Kutatócsoport tudományos munkatársa, a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet egyetemi adjunktusa A PARP1 extranukleáris hatásainak vizsgálata című pályamunkájáért
 • Somodi Imelda Réka, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet tudományos munkatársa Egy özönnövény, a fehér akác (Robinia pseudacacia) automatizált térképi felismerése távérzékelt és térinformatikai adatforrások felhasználásával című pályamunkájáért
 • Somogyi Boglárka, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet tudományos munkatársa a Szikes tavaink unikális algavilága című pályamunkájáért
 • Wilhelm Imola, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biofizikai Intézet tudományos munkatársa A vér-agy gát szerepe stresszválaszokban és agyi metasztázisok kialakulásában című pályamunkájáért

A díjkiosztón – nyugdíjba vonulása alkalmából – rendkívüli főtitkári elismerésben részesült Kallós Róbert, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet humánpolitikai vezetője.

Forrás: IP/MTA

Leave a Comment