Aláírták az Egységes Szabadalmi Bíróságról szóló nemzetközi megállapodást

Brüsszelben aláírták az Egységes Szabadalmi Bíróság (ESZB) létrehozásáról szóló megállapodást, valamint elfogadták a testület alapokmányát is.

 

bíróság

 

A megállapodást 24 európai uniós tagállam írta alá (köztük az egységes hatályú európai szabadalom területén működő megerősített együttműködésben részt nem vevő Olaszország). Spanyolország ezzel szemben nem csatlakozik a megállapodáshoz, Bulgária aláírását pedig eljárási okok késleltetik. Lengyelország egyelőre kivár és nem írja alá a megállapodást.

Az ESZB-megállapodás célja az egységes hatályú európai szabadalmakkal és a részes államokban hatályos „klasszikus” európai szabadalmakkal összefüggő peres eljárások lefolytatására hivatott bírósági szervezet létrehozása. A megállapodás ennek érdekében a benne részes tagállamok nemzeti bíróságainak egyes feladatait átvevő közös, nemzetközi bírósági szervezetet hoz létre.

Az ESZB bíráit Budapest képzik majd. A közép-európai igazságügyi-miniszterek egyeztetéseket kezdtek egy regionális elsőfokú ESZB-divízió felállításáról. A tárgyalások során Magyarország felajánlotta, hogy a divízió székhelye is legyen Budapesten.

Az ESZB-megállapodás hatálybalépéséhez az szükséges, hogy azt legalább 13 aláíró tagállam (köztük az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország) ratifikálja – és enélkül az egységes hatályú európai szabadalomról szóló uniós rendeletek alkalmazása sem kezdődhet meg.

Míg az aláíró tagállamok elindítják a ratifikációs folyamatot, illetve elkészítik az ehhez szükséges hatásvizsgálatokat, illetve a tagállami jogszabályokat is módosítják, a nemzetközi színtéren a következő lépés az új rendszer elindulásához szükséges előkészítő munka megkezdése lesz. Ennek része az ESZB eljárási szabályzatának megalkotása, az egységes hatályú európai szabadalmak után fizetendő fenntartási díjakkal meghatározása és a bírák kiválasztását is.

Forrás: IP/SZTNH

Leave a Comment