2017 Gran Prize: nagy lépés az emberiség gyógyításában és a rák elleni harcban

A Gran gálán a Svéd Kereskedelmi Testület bejelentette a „GRAN PRIZE” interdiszciplináris díjnyertes pályaművét.

A pályázatra évről évre kiemelkedő színvonalú pályázatok és fejlesztések érkeznek. A beérkezett pályaművek számuk és témájuk alapján kerülnek felosztásra a bizottság tagjai közt szakterületi besorolás alapján. Minden munkát legalább két bizottsági tag dolgozott fel majd a bizottság közösen értékelt. A pontozólap és a súlyarányok a bírálati folyamat megkezdése előtt konszenzus alapján jöttek létre.

Bírálati szempontok voltak az Újszerűség (Innovációs teljesítmény, ötlet újdonsága, eredeti ötlet/nem életműdíj), a társadalmi felelősségérzet, a fenntarthatóság, a környezettudatosság, a gazdasági hasznosítás potenciálja és a technológiai aspektus. A kiíró feladata volt, hogy eldöntse, a benyújtott pályázat megfelel-e a kiírás tartalmi és formai követelményeinek. Küszöbfeltétel a fenntarthatóság, újszerűség és a tematikai megfelelés volt.

A díjbizottság a pályaművek értékelése során kiválasztott négy munkát, amelyek a „shortlist”-re kerültek és szerzőiket személyes meghallgatásra hívta. Közülük került ki az idei nyertes pályázat. Az alapító döntése alapján a Gran Prize nyertesének a pénznyereményen túl Ann Lundin svéd képzőművész és Szász Károly kerámia- és üvegművész által tervezett és készített Gran Prize szobrot adják át az ünnepélyes díjátadón május 30-án.

A Magyarországi Svéd Kereskedelmi Testület
A Magyarországi Svéd Kereskedelmi Testület, SCCH 1995 óta fejti ki tevékenységét gazdasági, környezetvédelmi, innovációs, oktatási és kulturális területen tagjai magyarországi üzleti működésének támogatása céljából. Célkitűzése Magyarország és a Svéd Királyság közötti kereskedelmi, gazdasági és tudományos kapcsolatok, üzleti kezdeményezések megvalósításának támogatása, a tudástranszfer elősegítése, a tagok magyarországi üzleti tevékenységének elősegítése.

A Bizottság idén az MTA-PE Transzlációs Glikomika kutatócsoport kutatási projektje mellett tette le a voksát. A kutatócsoport új, integrált eszközök és módszerek kifejlesztése és alkalmazása speciális glikomikai kutatásokban tárgyú pályázatával  nyerte el az idén a Gran Prize Díjat. A kutatócsoport vezetője Guttman András professzor a Pannon Egyetemről.

A döntést a pályázat innovatív, interdiszciplináris volta, az iparjogvédelmi helyzete, kiemelt társadalmi jelentősége és felelősségvállalása indokolta. Az MTA-PE Transzlációs Glikomika kutatócsoport kutatási célja új, integrált eszközök és módszerek kifejlesztése illetve alkalmazása olyan speciális glikomikai kutatásokban ahol a rendelkezésre álló minta csak nagyon limitált mennyiségben áll rendelkezésre, például a keringő ráksejtek esetében. A csoport megalapítása óta (2013) a rákos folyamatban a sejtek felszíni kommunikációjában lényeges szerepet játszó glikoproteinek komplex cukorszerkezetének nagy érzékenységű vizsgálatához fejlesztett ki mikrofluidikai módszereket és bioinformatikai eszközöket. A Műszaki Informatikai Kar Műszaki Kémiai Kutatóintézetében 2013-ban alakult az MTA kutatócsoport.

A kutatócsoport vezetője az intézményben, és az az azóta eltelt idő alatt a világ minden tájáról felhalmozott tudást ebben a laboratóriumban szeretné az egyetem szolgálatába állítani. A laboratórium indulásának kedvező a fogadtatása, és már most jelentős magyarországi és nemzetközi partnerkapcsolatokkal büszkélkedhet. A Műszaki Informatikai Kar és a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával olyan projekt valósulhat meg, melynek keretében a cirkuláló ráksejtek újszerű vizsgálatára nyílik lehetőség, és a kutatás mellett oktatási tevékenységet is tudnak folytatni.

“A Gran Prize kezdeményezésnek évről évre egyre komolyabb helye van társadalmunkban. Külön aktualitást ad a nyertesek számára Semmelweis Ignác halálának közeli évfordulója. Reméljük, hogy a tudományos élet mellett a gazdaság szereplői is felfigyelnek rá” — emelte ki Takács János, a Magyarországi Svéd Kereskedelmi Testület elnöke.

„GRAN PRIZE” Interdiszciplináris díj
2012 októberében határozták el, hogy az általános emberi életminőség javítására irányuló szellemi teljesítmények ösztönzésére díjat hoz létre, szimbólumául egy svéd jelképet, a fenyőfát választotta, amely bolygónk nagy részén a karácsony és a természet metaforája egyszerre. A „gran” svéd nyelven lucfenyőt jelent, utalva a díj fenntarthatósági és környezettudatos aspektusaira. A GRAN PRIZE díj kezdeményezéshez bárki csatlakozhat, a svéd társadalomban mélyen gyökerező konszenzus-alapú gondolkodás és a svéd-magyar együttműködés jegyében. A díj egyének, csoportok, vállalatok, egyesületek, szervezetek, intézmények vagy egyetemi hallgatók, hallgatói csoportok számára adható a Gran Prize Díjbizottság döntése alapján. A díj bolygónk legégetőbb kihívásaira válaszoló kiemelkedő megoldásokat, projekteket, munkákat jutalmaz majd a környezetvédelem, fenntartható fejlődés, design, orvostudomány, egészségmegőrzés, – fejlesztés és oktatás területéről, évente egy alkalommal. A testület alaptőkéjéből ötmillió forintot elkülönített, amelynek éves kamatait felajánlotta a díj létrehozására, egyidejűleg csatlakozást kínált más felelős gondolkodású, támogatásnyújtásra kész döntéshozó és magánszemély számára is.

Leave a Comment